Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δημοτικό Κυνοκομείο Ηρακλείου

OMU

ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΕΙΡΙΟΣ

ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΖΩΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

DIAGNOVET ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ελληνική Εταιρία Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

WORLD VETERINARY ASSOCIATION

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ